top of page
Search
  • Writer's pictureBart Houx

Verdammt schnell

Vandaag weinig woorden, maar in plaats daarvan 2 minuten videobeeld. Bekijk mijn Verdammt Schnelle fietsroute van hotel naar werk en vanuit werk naar Berlin Mitte, het Pergamon museum en de verborgen hofjes van de Häckischer Markt. Met muziek!
26 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page