top of page
Search
  • Bart Houx

Corona blog

Updated: Mar 24, 2020

"Daar zou wel eens een interessant verhaal in kunnen zitten", moet mijn opa hebben gedacht toen de Duitsers ons land binnenvielen. Vier oorlogsjaren lang hield hij, vanaf die eerste dag in mei, nauwgezet een dagboek bij.


Helaas heb ik het nooit kunnen lezen, want krap drie maanden voor de bevrijding werd opa's huis getroffen door een Britse granaat. Waarna het tot de grond toe afbrandde, inclusief dagboek.

Corona is geen oorlog. Maar wel de grootste verstoorder van ons Gewone Leven tot nu toe.


Laat ik daarom, net als mijn opa destijds, de pen oppakken en verslag doen.


Ik start mijn digitale dagboek vijfenzeventig jaar na de granaat. Vanaf de allereerste dag dat Corona stopte met ver-van-ons-bed-nieuws te zijn.


Die dag was vrijdag ... vrijdag de dertiende.


29 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page